کمک های مدیران خودرو به مناطق سیل زده ارسال شد

شرکت مدیران خودرو با ارسال کمکهای خود به مناطق محروم این استان و روستاهای گوناگون سعی کرده تا در راستایوظایف  اجتماعی خود به عنوان بزرگترین خودروساز خصوصی  کشور بتواند  سهمی در کمک و حمایت از این مردم خونگرم و محجوبداشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

با توجه به وقوع سیل در ماه های گذشته در استان خوزستان ، علی الخصوص اهواز و برازجان  و وضعیت نا مناسب برخی روستاها  کهبر اثر سیل خسارتهای بسیاری به آنها وارد شده است  کماکان با مشکلات گوناگون درگیر هستند.

از این روی شرکت مدیران خودرو با ارسال کمکهای خود به مناطق محروم این استان و روستاهای گوناگون سعی کرده تا در راستایوظایف  اجتماعی خود به عنوان بزرگترین خودروساز خصوصی  کشور بتواند  سهمی در کمک و حمایت از این مردم خونگرم و محجوبداشته باشد .

در این راستا شرکت مدیران خودرو در طول هفته گذشته  ، 1000 عدد بسته حمایتی شامل مواد غذایی ، روغن ، وسایل بهداشتی ونظافت ، پتو و بخاری را به این استانها ارسال کرد که توزیع آن با همکاری نمایندگی مدنیان در اهواز  و نمایندگی اسماعیلی دربرازجان صورت گرفت.

شایان ذکر است شرکت مدیران خودرو  در سال گذشته نیز با وقوع سیل در کلیه نقاط کشورم عزیزمان  کمکهای گوناگونی را به اینمناطق ارسال داشته و همواره  توجه ویژه ایی را در کمک رسانی در هنگام بروز حوادث طبیعی داشته است.

انتهای پیام/

نظر شما !!