فروش فوری مدیران خودرو به مناسبت ماه رمضان

فروش فوری مدیران خودرو به مناسبت ماه مبارک رمضان و به صورت اعتباری بدون بهره آغاز شد.

  این فروش فوری شامل خودروهای زیر است.

  • MVM110/4 Cyl
  • MVM315H(هاچ بک و صندوقدار)
  • MVM530
  • New X33MT (دنده ای)
  • New X33CVT (اتوماتیک)
  • MVM550MT (دنده ای)
  • MVM550CVT (اتوماتیک)

  شرایط فروش کلیه محصولات شرکت مدیران خودرو به مناسبت ” ماه مبارک رمضان” تا تاریخ 31 تیر ماه مطابق جدول ذیل اعلام می شود.

  فروش فوری_مدیران خودرو_بدون بهره_رمضان_94_MVM-1

  فروش فوری اعتباری_مدیران خودرو_رمضان_94_New X33MT_New X33CVT  فروش فوری اعتباری_مدیران خودرو_رمضان_94_MVM550MT_MVM550CVT فروش فوری اعتباری_مدیران خودرو_رمضان_94_MVM110_New315H-Sفروش فوری اعتباری_مدیران خودرو_رمضان_94_MVM530

  لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

  نظر شما !!