چطور به خلافی خودرو اعتراض کنیم؟

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: برخی نیز هستند که تخلفی انجام نداده اند ولی برای آنان پیامک انجام تخلف می‌آید تکلیف این افراد چیست و چه اقدامی باید انجام دهند؟

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو 

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اعتراض به وضعیت خلافی خودرو گفت: خیلی از رانندگان به صورت وضعیت خودروی خود اعتراض دارند و قبل از اینکه به مرکز اجراییات پلیس راهور بروند مطمئن هستند که تخلف ثبت شده برای آنان نیست اما وقتی کارشناسان ما، عکس خودروی آنان را در همان تاریخ و ساعت و از زوایای مختلف به رؤیت راننده می‌رسانند از تعجب یک لحظه به خود آمده و تخلف را قبول می‌کنند.

وی افزود: اما برخی نیز هستند که تخلفی انجام نداده اند ولی برای آنان پیامک انجام تخلف می‌آید و یا در صورت وضعیت این مالکان تخلفاتی ثبت شده که واقعاً انجام نداده اند پس تکلیف این افراد چیست و چه اقدامی باید انجام دهند؟

سرهنگ شریفی گفت: در مورد تخلفات و اعتراض به آن، این حق و مسیر برای رانندگان باز شده است که می‌توانند به آنها اعتراض کنند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در مرکز اجراییات و ستاد ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی بخشی وجود دارد که این موضوع رسیدگی می‌کنند.

وی گفت: برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هیئت‌هایی برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد که در این هیئت‌ها همکاران بنده اعتراض رانندگان را شنیده و با در اختیار قرار دادن یک فرم اعتراض راننده ثبت می‌شود.

شریفی افزود: همکاران بنده این اعتراضات را به صورت دقیق بررسی کرده و اگر اعتراض وارد باشد این اعتراض را برای قاضی ارسال می‌کنند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: راهنمایی و رانندگی راسا نمی‌تواند این تخلفات را حذف کند و حتماً یک نفر قاضی در این هیئت حضور دارد که بر اساس نظر راهنمایی و رانندگی و افسر کارشناس و در صورت امکان آن خلافی که شما به آن اعتراض دارید را مورد بررسی قرار داده و آن را حذف کند.

سرهنگ شریفی ادامه داد: در خصوص حذف تخلفات، رانندگان این موضوع را بدانند که حتماً باید عدله لازم برای این کار به راهنمایی و رانندگی و قاضی مربوطه ارائه شود.

وی گفت: اما شاید برخی از رانندگان به این موضوع اعتراض داشته باشند که پلاک آنان دستکاری شده باشد که در این مراکز با همکاران بنده با سامانه‌هایی که دارند این موضوع را کنترل دقیق کرده و اگر متوجه شوند که پلاک توسط شخص دیگری دستکاری شده است تخلفات برای آنان حذف می‌شود و با فردی که آن تخلف را انجام داده (و جرم تلقی می‌شود)، تماس گرفته خواهد شد و به مرجع قضائی نیز معرفی می‌شود.

انتهای پیام/ منبع: مهر

نظر شما !!