تا انتخابات ریاست جمهوری خبری از افزایش قیمت بنزین نیست

افزایش قیمت بنزین معمولی و سوپر به ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر دست کم تا مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منتفی شد.

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!