پیش فروش محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو طبق جداول زیر و همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام می شود.

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه اردیبهشت ماه 97 ، از روز شنبه 97/02/01 لغایت 97/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/02/01

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97) :

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97) :

پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش محصولات ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97) :

پیش فروش محصولات ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97)

پیش فروش محصولات ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97)

شرایط ویژه بخشنامه :

essndn87zf88usctrf9f.jpg امکان ایجاد تعهد براي شماره مشتري دوم نمایندگی وجود دارد.

essndn87zf88usctrf9f.jpg در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد.

پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

فروش نقدی و اقساطی پژو 508 اتوماتیک (فروردین 97)

فروش نقدی و اقساطی وانت کارا 2000 (فروردین 97)

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!