نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات رانندگی در معابر ایلام

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام  از نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در معابر و تقاطع های اصلی شهر ایلام با اختصاص یک میلیارد و 300 میلیون تومانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

سرهنگ محسن ناصری  در خصوص نصب دوربین ثبت تخلف در ایلام گفت: روش های دستی و سنتی کنترل و مدیریت ترافیک پاسخگوی وضعیت موجود نیست و بحث استفاده از تجهیزات و فناوری های روز در امر مدیریت آمد و شد وسایل نقلیه یکی موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی  با اشاره به اینکه شهرایلام تنها مرکزاستانی است که فاقد هر گونه دوربین ثابت ثبت تخلف رانندگی درکشور است، تصریح کرد: باید نهادهای متولی مدیریت ترافیک شهری با در نظرگرفتن اعتبارات لازم در این زمینه به گونه اقدام کنند تا عقب ماندگی های چندساله عدم استفاده ازتجهیزات مرتفع شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان به کثرت و فروانی تخلفات رانندگان در تقاطع های درونشهری اشاره کرد و افزود:حجم زیاد خودروها در معابر و ازسوی دیگر نبود فضای کافی در محدوده تقاطع برای متوقف و اعمال قانون کردن راننده خاطی باعث لوث شدن قانون و بیم گسترش قانون گریزی در بین رانندگان را درپی دارد که با بکارگیری دوربین می توان تاحدودی تخلفات تقاطع ها رابه حداقل رساند.

گزارش خودرو

اختصاص‌ یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای راه اندازی دوربین ثبت تخلفات رانندگی

وی با اشاره به از اختصاص‌ یک میلیارد و 300 میلیون تومان به شهرداری جهت نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات رانندگی درمعابر وتقاطع های اصلی شهرایلام گفت: این مبلغ در اجرای بند2 ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه ازطریق معاونت عمرانی استانداری ایلام در اختیار شهرداری جهت تجهیز معابر درونشهری به سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی قرارداده شده است.

وی در خاتمه افزود: اصلاح رفتارهای رانندگی منوط به توجه رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق سایر شهروندان میباشد، چرا که در صورت عدم توجه به قوانین رانندگی موجب حوادثی خواهد شد که بعضاً غیر قابل جبران است.

منبع: مهر

فعالسازی ۵۲ دوربین ثبت تخلفات رانندگی

کنترل معاینه فنی تمام خودروها از آبان ماه توسط دوربین های ثبت تخلف

نصب و فعال سازی دوربین های ثبت تخلف جاده چالوس/ کدام تخلف ها بیشتر در این مسیر تکرار می شوند؟

ثبت تخلفات پشت فرمان توسط دوربین‌ها

نحوه اعتراض به جریمه‌های ثبت شده توسط دوربین‌های ثبت تخلف

آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات توقف خودرو

افزایش 1/8 درصدی برخورد با تخلفات رانندگی در جاده های غرب استان تهران

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!