پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جدیدترین رده بندی کیفیت خودروهای داخل ایران

رده بندی کیفیت خودروهای داخل ایران توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. این رده بندی مربوط به اردیبهشت است و در سه رده خودروهای سبک، وانت و سنگین ارائه شده است. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اردیبهشت ماه سال جاری 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در […]

سهیل زنگنه
یکشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

رده بندی کیفیت خودروهای داخل ایران توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. این رده بندی مربوط به اردیبهشت است و در سه رده خودروهای سبک، وانت و سنگین ارائه شده است.

براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اردیبهشت ماه سال جاری 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

سوزوکی گرند ویتارا

سوزوکی گرند ویتارا

خودروهای گروه سبک :

در این ماه تعداد خودروهای تولیدی نسبت به فروردین ماه افزایش قابل توجهی یافته و به طبع این روند صعودی تولید خودروهای سواری در اردیبهشت ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 88.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه جمعاً تعداد 28 مدل خودرو توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد بازرسی قرار گرفت که در میان آنها سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان تنها خودرو موجود در گروه قیمتی بالای 100 میلیون تومان کمترین نمره منفی را از آن خود کرد و کیفی ترین خودرو در بین تمام گروه های قیمتی شناخته شد.

خودروهای بین 75 تا 100 میلیون تومان

کیا سراتو محصول شرکت سایپا نیز به عنوان تنها خودرو موجود در گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و با کسب 16.5 نمره منفی دومین خودرو با کیفیت این ماه معرفی شد.

خودروهای بین 50 تا 75 میلیون تومان

در اردیبهشت ماه سال جاری در گروه خودروهای  تندر 90 اتوماتیک محصول شرکت ایران خودرو ، جک 5J اتوماتیک، ام وی ام 530 و لیفان 620 هر کدام به ترتیب 20.5، 43.0، 46.4 و 48.8 نمره منفی کسب کردند.

خودروهای  بین 25 تا 50 میلیون تومان

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در این ماه 17  را مورد ارزشیابی قرار داد که از میان آن ها پارس تندر، تندر 90 پارس خودرو و تندر 90 ایران خودرو هر سه 20.5 نمره منفی کسب کردند و در ابتدای جدول قرار گرفتند. در انتهای جدول این گروه قیمتی نیز خودروی تیبا2 با 54.3 نمره منفی به چشم می خورد.

خودروهای زیر 25 میلیون تومان

در این ارزشیابی نیز همچون ماههای گذشته خودروهای تیبا، سایپا X131 محصول شرکت سایپا و پارس خودرو، سایپا X132  و ام وی ام در این گروه قرار گرفتند و کمترین نمره منفی در بین این خودروها به تیبا محصول شرکت سایپا کاشان اختصاص یافت.

عیوب فنی و عملکردی خودروهای سبک:

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای سایپا X131 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد تنزل 3.9 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای کیا سراتو و پژو پارس فارس در این بخش می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای ام وی ام 110 و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 11.5درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی، مربوط به خودروهای پژو 206SD و پژو پارس خراسان می باشد.

بخش بدنه خودروهای سبک:

در بخش بدنه خودروهای ام وی ام110 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند صعودی 7.3 درصدی را تجربه نمود که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 206 و پژو پارس خراسان می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 11.1 درصد بهبود یافت که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای ام وی ام 315 و پژو پارس فارس در این بخش می باشد.

بخش رنگ خودروهای سبک:

همچنین خودروی لیفان 620 و لیفان X60 بیشترین نمره منفی را در بخش رنگ کسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی به میزان قابل توجهی افزایش یافت که غالبا مربوط به خودروهای پژو پارس تهران و پژو 405 تهران می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 0.9 درصد تنزل یافت.

وانت پیکاپ فوتون

وانت پیکاپ فوتون

وانت:

در بخش وانت شاهد رشد تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که افزایش تولید وانت کارا تک کابین و وانت کارا دو کابین از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند. با توجه به رشد تولید خودروهای گروه وانت در اردیبهشت ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 147.4 درصد افزایش یافت و همانطور که در جدول رده بندی کیفی قابل مشاهده است، وانت پیکاپ فوتون در صدر و وانت کارا دو کابین هم در انتها قرار گرفته‌اند.

عیوب فنی و عملکردی وانت:

در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت نیسان تک سوز بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد تنزل 9.0 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت کارا تک کابین می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد افت 24.5 درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به افول وانت سایپا X151 است. ضمنا وانت کارا تک کابین بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه وانت کارا دو کابین بیشترین نمره منفی را کسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی 17.3 درصد کاهش یافت که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد مربوط به وانت سایپا X151 می باشد.

بخش رنگ وانت:

در بخش رنگ وانت کارا دو کابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد افت 5.0 درصدی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به وانت کارا دو کابین می باشد. تعداد ایرادات مهم و اساسی، 63.3 درصد رشد یافته است که عمده دلیل این موضوع مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در وانت نیسان تک سوز می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، نسبت به ماه قبل دستخوش تغییر نگردیده است.

کامیونت ایسوزو NPR75P

کامیونت ایسوزو NPR75P

گروه سنگین :

در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری به مانند ماه قبل، هیچ گونه خودرویی ارزشیابی نگردیده است. در بخش خودروهای تجاری باری شاهد رشد تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند، مربوط به افزایش تولید کامیونت ایسوزو  NPR75Pو کشنده کاوه می باشد.با توجه به روند صعودی تولید خودروهای این گروه در اردیبهشت ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 115درصد افزایش یافت.

در گروه کامیونت ها، کامیونت ایسوزو NPR75P محصول بهمن دیزل در رده نخست قرار گرفت. در گروه کامیون ها در میان 3 مدل خودروی تولیدی، کامیون اسکانیا G400(کمپرسی) محصول ماموت دیزل در صدر قرار گرفت. در بخش کشنده ها هم 3 مدل خودرو تولید گردید که کشنده بنز آکسور محصول ایران خودرو دیزل در بالاترین رده این گروه قرار گرفت.

عیوب فنی و عملکردی گروه سنگین:

در بخش عیوب فنی و عملکردی، کامیون البرز D375 بیشترین نمره منفی را کسب نمود. همچنین شاهد تنزل قابل توجه میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل هستیم. در بخش تزئینات و مونتاژ کامیون البرز D375 بالاترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی میانگین نمره منفی این بخش 6.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، که عمدتا مربوط به روند نزولی کشنده کاوه و کشنده بنز آکسور می باشد.

بخش بدنه گروه سنگین:

در بخش بدنه کامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب نمود.همچنین شاهد بهبود 16.4 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد، مربوط به کشنده کاوه می باشد.

رنگ گروه سنگین:

در بخش رنگ کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد. میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل روند صعودی 6.3 درصدی را تجربه نمود که غالبا مربوط به کاهش نمره منفی کامیونت الوند در این بخش می باشد. در انتها میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد تنزل کیفی 1.1 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نظرات کاربران

کیوسک مطبوعاتی