رشد 15 درصدی فروش، افزایش 40 درصدی درآمد برای سایپا به دنبال داشت

آمار منتشرشده سازمان بورس از رشد 40درصدی درآمد و افزایش 15درصدی فروش در 8 ماه گذشته خبر می دهد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

آمارهای منتشرشده سایپا روی سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور موسوم به کدال حکایت از به ثمرنشستن یک برنامه مدیریتی قوی در خودروساز بزرگ کشور دارد، برنامهای که بهرغم تداوم مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، کمبود قطعات و معضل خودروهای ناقصمانده از قبل، محقق شده است.

این شرایط گرچه مزید زیان انباشته خودروسازان است، اما تیم مدیریتی جدید گروه سایپا توانسته، پنجهدرپنجه این شرایط، در هشتماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۰درصدی درآمد را در این شرکت رقم بزند و اجازه ندهد افت تولید در این شرکت حتی به یک درصد برسد و آنرا روی ٠.٧ درصد متوقف کند.

تولید، فروش و درآمد

میزان تولید انواع محصولات سایپا در 8ماه سپريشده از سالجاری ٢٣۴هزار و٣٣٩دستگاه و فروش آن ٢۶٨هزار و ۶٨۵دستگاه خودرو بوده است. فروش این شرکت نیز در ٨ماه امسال نسبت به سال گذشته ١۵درصد افزایش یافته است. همچنین سایپا در این مدت بیش از ٩هزار میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش داشته، در حالیکه این رقم در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیاردتومان بوده است.

شروعی متفاوت در آغاز سال

برخلاف سالهای گذشته که خودروسازان تعطیلاتی طولانی را در ابتدای سال تجربه میکردند و خطوط تولید نیز در این تعطیلات به خواب میرفت، سایپا در فرودینماه امسال با به حداقل رساندن ایام تعطیل توانست ۱۸هزار و ۴۵۵دستگاه خودرو تولید کند. از سوی دیگر، قراردادن خودروهای تولیدی روی خط فروش باعث شد، این شرکت بیش از ۹هزار دستگاه خودرو را به فروش برساند و در مجموع ۳۵۰ میلیاردتومان درآمد کسب کند تا مصداقی باشد برای آن ضربالمثل معروف که میگوید: «سالی که نكوست از بهارش پیداست».

جهش بیش از دوبرابری تولید در ماه دوم

آمادهسازی زیرساختهای تولید با اتخاذ و اجرای گسترده تدابیر مدیریتی از یکسو و تلاش جهادی کارکنان سایپا از سوی دیگر موجب شد در دومینماه سال جهش بیش از دوبرابری میزان تولید نسبت به ماه قبلاز آن یعنی فروردینماه رقم بخورد، تا جایی که تولید سایپا در اردیبهشتماه به ۳۹هزار و ۵۱2دستگاه رسید. این جهش در بخش فروش و درآمد اردیبهشتماه نیز دیده میشود؛ فروش سایپا در دومین ماه سال به رقم چشمگیر ۱۹هزار و ۶۲۹ دستگاه رسید و میزان درآمد حاصل از فروش اردیبهشتماه نیز به ۶۴۴ میلیاردتومان رسید.

تا سه نشه!

توالی رشد میزان فروش ماهانه سایپا در ماهسوم سال نیز محقق شد و در خردادماه نیز با افزایش نسبت به ماه قبلاز آن به ۱۹هزار و ۷۱۷ دستگاه رسید. در همینحال، میزان درآمد حاصل از فروش این ماه نیز به ۵۴۵ میلیاردتومان رسید و برای میزان تولید سایپا نیز رقم ۳۴هزار و و ۲۴۱ دستگاه ثبت شد. این روند در حالی بود که مشکلات تولید در آستانه تابستان امسال رو به وخامت گذاشت، زیرا خلاف مصوبه دولت که ۴هزار میلیاردتومان تسهیلات براساس آن در پایان سال ۹۷ به خودروسازان تزریق شد، مرحله دوم این مصوبه که پرداخت تسهیلات ارزی ۸۴۴ میلیونیورویی به صنعت خودرو بود، محقق نشد. بدیهیاست بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز در شرایطی که قیمت ارز مدام در حال افزایش بوده و قیمتگذاری خودرو دستوری است، منطقی و معقول به نظر نمیرسد.

آغاز جهش فروش و تحویل

در چهارمین ماه سال، سایپا به موازات اختصاص ۷۰ تا ۸۰ درصد میزان تولید خود به ایفای تعهدات معوق و تداوم بهرهگیری از امکان تخصیص ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید روزانه خود به فروش و پیشفروش جدید نقدی و اعتباری، میزان فروش خود را به رقم قابل توجه ۳۳هزار و ۳۲۱دستگاه رساند. سایپا همچنین در تیرماه امسال، تولید خود را به ۳۰هزار و ۳۷۰ دستگاه رساند و درآمد یکهزار و ۸۹ میلیاردتومانی را نیز برای خود رقم زد.

این در شرایطی بود که فشار مشکلات خودروسازان رو به فزونی گذاشته بود و این امر سبب شد تا سایپا برای حل مشکل کمبود قطعات، با تدابیر جدیدی وارد میدان شود. بر این اساس، سایپا در روز ۲۹ تیرماه امسال براي طراحي‎ و ساخت ۳۲ قطعه پيشرفته، قراردادهايي به ارزش بيش از ۷۴۰۰ میلیاردريال با ۱۵ شركت داخلي منعقد كرد. بدینترتیب، شرکت سازهگسترسایپا قراردادی را در زمینه ساخت قطعات پیشرفته خودرویی با شرکتهای ایرانی در زمینه ساخت قطعات پیشرفته امضا کرد.

این قراردادها در زمینه ساخت قطعاتی از جمله جلوآمپر، جکگازی، جعبهفرمان هیدرولیک، رینگپیستون، ایموبلایزرCIM، پمپ هیدرولیک، سنسور اکسیژن، دریچهگاز برقی، دندهبرنجی و تعداد زیادی قطعات دیگر بود که میان گروه خودروسازی سایپا و شرکتهای داخلي امضا شد. داخلیسازی این قطعات و استفاده در محصولات تولیدی گروه سایپا، سالانه ۱۱ میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور بههمراه دارد.

ادامه حرکت جهادی در میانه تابستان

تولید سایپا در نیمه تابستان به بیش از ۲۵ هزار دستگاه رسید، اما فروش این شرکت به روند صعودی خود ادامه داد و رقمی بیش از ۴۴ هزار دستگاه را ثبت کرد. این در حالی بود که میزان درآمد حاصل از فروش این ماه برای سایپا نیز بالغ بر هزار و 317 میلیاردتومان شد. در مردادماه همچنین قراردادهایی که سایپا در میز نخست تعمیق ساختداخل با ۱۵ قطعهساز داخلی بسته بود، کلید خورد و این نوید روزهای بهتری را برای سایپا میداد؛ چراکه به ثمرنشستن این قراردادها از یکسو مساوی با رفع مشکل کمبود برخی قطعات خواهد بود و از سوی دیگر روند تصاعدی تولید، فروش و درآمد را در سایپا تسریع میکند.

شکستن رکورد تحویل در شهریورماه

سایپا با شکستن رکورد فروش و تحویل در شهریورماه، پایانی خوب را برای فصل گرم سال رقم زد. تحویل خودروها به مشتریانِ سایپا در آخرینماه تابستان به ۵۳ هزار و ۴۳۱ دستگاه رسید که یک رقم فوقالعاده بود. میزان تولید سایپا نیز در شهریورماه به ۳۳ هزار و ۷۰۵ دستگاه رسید که نشان میداد تولید نیز دوباره در طیف قابلقبولی قرار گرفته است. سایپا همچنین موفق شد در اختتامیه تابستان ۹۸ میزان درآمد حاصل از فروش ماه خود را به قله هزار و ۷۹۳ میلیاردتومانی برساند که این رکوردی دیگر در درآمدزایی امسال سایپا بود.

آغازی خوب برای نیمه دوم سال

نیمه دوم سال ۹۸ برای سایپا با آمارهایی قابل اتکا آغاز شد؛ میزان درآمد حاصل از فروش برای سایپا در مهرماه امسال بالغ بر هزار و 697 میلیاردتومان شد و کماکان به کانال ۱۷۰۰ میلیاردتومانی نزدیک ماند. از سوی دیگر میزان فروش مهرماه سایپا نیز در حدود ۴۵هزار و ۵۰۰ دستگاه بود. در همینحال، خطوط تولید سایپا نیز تیراژ ۲۵ هزار و ۷۲۶ دستگاه را به ثبت رساندند تا آماده افزایش دوباره در آبانماه شوند.

تداوم گرمای تولید در میانه پاییز

شمارگان تولید سایپا در آبانماه امسال ۲۷ هزار و ۳۲۰ دستگاه بود. این در حالیاست که سایپا دومینماه پاییز را با فروش حدود ۴۴ هزار دستگاه خودرو به پایان برده است. از سوی دیگر، میزان درآمد حاصل از فروش سایپا در آبانماه بالغ بر هزار و ۵۷۴ میلیاردتومان بوده است که نشان میدهد سایپا تلاش دارد درآمد ماهانه خود از محل فروش خودرو را به میزان قابلقبولی حفظ کند. همین موضوع نیز موجب رشد ۴۰درصدی فروش ۸ماهه این شرکت در مقایسه با سال گذشته شده است.

انتهای پیام/

محصولات سایپا کمترین میزان ( CO2 ) را تولید می‌کنند

خودروهای ناقصِ كف كارخانه در سايپا به صفر رسيد

برنامه‌های مدیریتی شرکت سایپا به‌ ثمر نشست

فروش فوری و اعتباری پرايد ۱۳۱ از سوي سايپا برای تنظيم بازار و حذف نقش واسطه‌ها/ از دلالان و واسطه‌ها خودرو نخرید

تولید بیش از 27 هزار دستگاه خودرو توسط سایپا در آبان ماه

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!