آخرین‌‌ وضعیت شرکت های واردکننده‌ خودرو در کشور

به گفته دبیر انجن واردکنندگان خودرو، از ۶۷۸ شرکت فعال در حوزه واردات خودرو تنها ۱۰ شرکت باقی مانده است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو 

دادفر دبیر‌ انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که شرکتهای واردکننده در شرایط ممنوعیت واردات در حال انجام چه فعالیتی هستند، گفت: از اواسط سال 95 با توجه به سیاستهای موجود و مطالعاتی که از بازار داشتیم به این پی بردیم که کشور  تولید را بهعنوان یک ایدئولوژی برای خودشبرگزیده است نه بهعنوان استراتژی. در نتیجه مطالعات ما نشان داد با این تفکر تمام راهها ختم به تولید میشود. بنابراین درحالحاضرشرکت واردکننده‌ای نداریم که وارد موضوع تولید نشده باشد. شرکتها با 20درصد داخلیسازی تولید را آغاز کردهاند؛ البته نه برندهایاروپایی که وارد میکردند. سیاستگذاری خودبهخود به سمتی رفته  که ما «چینیسوار» شویم.

وی اعلام کرد: درحالحاضر تمام واردکنندگان، کارخانه راهاندازی کرده و تولید را آغاز کردهاند؛ البته اگر بتوان نام آن را کارخانه گذاشت،زیرا معتقدم اینکه به اجبار کسی را به سمتی ببرید که سرمایهگذاری کند درحالیکه آینده آن مشخص نیست عملکرد غلطی است، امامتاسفانه در 4 سال گذشته بر پایه این شیوه عمل شده است.

وی اضافه کرد: واردکنندگان وارد فضای تولید شدند، بنابراین موضوعی بهنام تجارت و بازرگانی خودرو در کشور وجود ندارد. وارداتخپدرو از سال 95 وارد چالش شد. در این زمان تعداد خودروهایی که در گمرکات کشور وجود داشت حدود 20هزار دستگاه بود. 4 سالزمان برد تا این خودروها از گمرم ترخیص شوند و همچنان حدود 2400 خودرو در گمرک دپو شدهاند. زمان را از بین میبریم، سرمایهمردم را با خطر مواجه میکنیم، از تجار فرصت کسبوکار را میگیریم، دنبال چه نتیجهای هستیم؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حدود ۶۷۸ شرکت فعال در حوزه واردات خودرو  داشتیم که درحالحاضر 14 شرکت باقیمانده است، گفت: برخی شرکتها از بین رفتند بعضی دیگر سرمایه خود را از کشور خارج کردند و در کشورهای همسایه تجارت خودرومیکنند؛ از امارات خودرو به گرجستان میبرند یا از آلمان خودرو خریداری و در بازار ترکیه به‌فروش میرسانند. همچنین شرکتهایی کهسرمایهگذاری کلانتری داشته و نمایندگی 10 برند اول جهانی را در اختیار داشتند به سمت تولید رفتهاند. آنها نمایندگی تولید یکخودروی چینی را برعهده گرفتهاند؛ از جمله پرشیاخودرو، رامکخودرو یا گروه بهمن .

وی به سایر شرکتهای واردکننده اشاره کرد و گفت: ایلیاموتور که بوگوارد وارد میکرد کارخانه تولید خودروی چینی را در ساوه راهاندازیکرده است. گروه ایرتوییا در حوزه کاربریسازی آمبولانس بوده و میدلباس و اتوبوس از جمله تولیدات این شرکت است. نمایندگیمیتسوبیشی وارد تولید کامیونت، میدلباس و مینی‌بوس شده است. دیارخودرو هم که نمایندگی هیوندای و‌کیا را داشته، وارد کار تولیدخودروی چینی شدهاست. او اضافه کرد: پیش از این هم این شرکتها که نمایندگی برندهای معروف جهانی را در اختیار داشتند خطتولید و ماشینآلات برند اصلی را منتقل کرده بودند. بهعنوان مثال آرینموتور برای تولید اکلیپسکراس قرارداد نوشته بود که 100درصد درداخل تولیدشده و 40درصد تیراژ برای بازارهای جهانی صادر شود. ماشینآلات خریداری و وارد شدند اما با شروع تحریم‌ها این روندمتوقف شد. نمایندگی فولکسواگن هم همین برنامه را با خودروهای وارداتی  دنبال میکرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از عرضه مدلهای جدید خودرویی به بازار خبر داد و گفت: امسال این شرکتها کمکم خودروهای خود راوارد بازار میکنند. در نیمه نخست سال از هر شرکتی 400 تا 500 خودرو به بازار عرضه خواهد شد.

وی اظهار کرد: ذائقه بازار براساس یک مهندسی در حال تغییر است. بهاین ترتیب از برندهای نخست خودروسازی جهان در بازار دیگرخبری نیست.

راه یا بیراهه

تولید خودروهای برند چینی که انتهای هر سال فیسلیفت آنها تغییر میکند بهطور قطع داخلیسازی را به بیش از 20درصد نخواهد رساندو بهعبارت بهتر همچنان صنعت خودروی کشور در امر تولید، روی خط مونتاژ حرکت خواهد کرد. این 20درصد داخلیسازی هم شاملقطعات مهمینبوده و واردات آن صرفهاقتصادی ندارد. آیا براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر فقط نام تولید رویمحصولی گذاشته شود مشکل کشور را در خودکفایی حل میکند؟ دادفر در اینباره توضیح داد: ناظر که دولت باشد، خودش در صنعتخودرو عامل و مجری است یعنی خودش عرضه‌کننده محصول است. اگر هزار برگه تشویقی برای تولید نوشته شود، ساعتها از رفع موانعو پشتیبانی تا کاهش تصدیگری سخنرانی شود در نهایت این اقدامات با یک برگه A4 با عنوان دستورالعمل به مسیر دیگری هدایتمیشود.

وی افزود: این شیوه عملکرد غیر از انحصار نمیتواند باشد. وقتی سرمایهگذاری بهاجبار به سویی هدایت میشود باز هم بهجای حمایت،6 ماه قطعات مورد نیازش در گمرک دپو میشود؛ علاوهبر اینکه در پیچوخم اداری زمان و انگیزه خود را از دست میدهد. پرسش این استحال که تاجر را به سوی تولید هدایت کردیم چرا برای تولیدش سنگاندازی میکنیم؟ چرا باید قطعات وارد شده 6 ماه در گمرک بماند واجازه ترخیص داده نشود درحالیکه کارخانه فعال بوده و باید حقوق و دستمزد کارگرش را بدهد و سایر هزینههای جاری را بپردازد. هزینه میشود درحالی‌که تولید انجام نمی‌شود. وقتی سخن از حمایت از تولید است این مانعتراشیها چه توجیهی دارد؟

نباید سرمایهگذار را در گردونهای‌ گیر انداخت که ترجیح بدهد سرمایهاش را خارج کند. بسیاری که در این حوزه فعالیت دارند، نمی‌توانندمشکلاتشان را بیان کنند، زیرا بهنوعی کارشان گیر است و سنگاندازی بیشتری برای کسانی که تازه به عرصه تولید وارد شدهاند انجاممیشود. همین است که برخی کارخانه را رها میکنند و در کشورهای همسایه مانند ترکیه کسبوکار را شروع میکنند. بهعنوان نمونه یکیاز سرمایهگذاران در حوزه خودرو سال 96 برای راه‌اندازی کارخانه‌اش حدود 120میلیارد تومان سرمایهگذاری کرد، اما امروز تعطیل است. دادفر در ادامه در مورد مشکلات و موانع بر سر راه سرمایهگذاران، گفت: ممکن است گامهای زیادی برداشته شده باشد تا افرادسرمایهگذار بخشی از کار را بهسرانجام رسانده باشند، اما با یک دستورالعمل و ملغی کردن یک چیز تمام تلاشها از بین میرود. اینکهچرا میزان رضایتمندی در کسبوکار پایین است، بخشی به این موضوعات برمیگردد.

انتهای پیام/

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!