مجلس باید سندیت برگ سبز خودرو را تفسیر کند

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است باید مجلس درباره سندیت برگ سبز خودرو ورود و قانون مرتبط را تفسیر کند.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی بیان داشت: مردم به دنبال این هستند که کارشان آسان تر و هزینه هایشان کمتر شود لذا با این شرایط همین اتفاق هم رخ خواهد داد.

وی افزود: اما از سوی دیگر سردفتران هم حرفهایی دارند و برداشت شان از قانون متفاوت است که باید این موارد هم شنیده شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: پیشنهاد بنده این است که با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است مجلس در این زمینه ورود کند و کمیسیون قضایی نیز به عنوان یکی از متولیان قوانین مجلس، به این موضوع بپردازد و یک تفسیر از این قانون ارائه دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: از این طریق دیگر برداشت های متفاوت از این قانون شکل نمی گیرد چرا که در حال حاضر به خاطر گنگ بودن و ابهام داشتن قانون، نیروی انتظامی یک برداشت و دفاتر اسناد هم یک برداشت مجزا از این قانون دارند.

فیروزی تصریح کرد :به نظر بنده به دلیل اینکه یکنواختی در این موضوع ایجاد و شائبه شکل نگیرد با توجه به اینکه این قانون، قانون عادی است وظیفه مجلس این است که این قانون را تفسیر کند تا هم مردم دچار سردرگمی نشوند و هم دستگاه ها به زحمت نیافتند.

انتهای پیام / منبع: تحلیل بازار

بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند

تنظیم سند خودرو همچنان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

رأی دیوان عدالت درباره سند خودرو برای همه لازم الاجرا است

برگ سبز همان سند خودرو است

برگ سبز خودرو، سند رسمی است یا خیر؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!