۲۱۴ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا معامله شد

در عرضه‌های امروز تالار خودرو، ۲۱۴ دستگاه دیگنیتی فروخته شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

در عرضه‌های امروز تالار خودرو، 214 دستگاه دیگنیتی فروخته شد. از این میزان، 108 دستگاه دیگنیتی مشکی و 106 دستگاه دیگنیتی سفید بود.

54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) فروخته شد

در نخستین نوبت عرضه امروز دیگنیتی، 54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با قیمت پایه 821.5 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، 470 دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با 63.39 درصد رقابت به قیمت میانگین 1.342 میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل 23 بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز 1.342 میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 39.4 میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) فروخته شد
در نوبت عرضه دوم امروز دیگنیتی، 54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با قیمت پایه 821.5 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، 450 دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با 57.13 درصد رقابت به قیمت میانگین 1.290 میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل 23 بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز 1.290 میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 39.4 میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

53 دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) فروخته شد

در نوبت عرضه سوم امروز دیگنیتی، 53 دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با قیمت پایه 821.5 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، 396 دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با 53.54 درصد رقابت به قیمت میانگین 1.261 میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل 23 بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز 1.260 میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 39.4 میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

53 دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) فروخته شد
در نوبت عرضه سوم امروز دیگنیتی، 53 دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) با قیمت پایه 821.5 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، 474 دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با 56.04 درصد رقابت به قیمت میانگین 1.281 میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل 23 بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز 1.281 میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی سفید (تریم مشکی) با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 39.4 میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

دیگنیتی مشکی (تریم قرمز)

عرضه (دستگاه): 54
تقاضا (دستگاه): 470
قیمت پایه (ریال): 8,215,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 13,422,870,370
رقابت (درصد): 63.39

دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)

عرضه (دستگاه): 54
تقاضا (دستگاه): 450
قیمت پایه (ریال): 8,215,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 12,908,240,740
رقابت (درصد): 57.13

دیگنیتی سفید (تریم قرمز)

عرضه (دستگاه): 53
تقاضا (دستگاه): 396
قیمت پایه (ریال): 8,215,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 12,613,301,886
رقابت (درصد): 53.54

دیگنیتی سفید (تریم مشکی)

عرضه (دستگاه): 53
تقاضا (دستگاه): 474
قیمت پایه (ریال): 8,215,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 12,818,773,584
رقابت (درصد): 56.04

نظر شما !!