افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل جاده ای کالا

ستاد تنظیم بازار با افزایش ۳۰ درصدی نرخ جابجایی کالا در بخش حمل و نقل عمومی جاده موافقت کرد.

نظر شما !!