محدودیت ترافیکی روز تحلیف ریاست جمهوری

محدودیت ترافیکی روز تحلیف دکتر حسن روحانی ریاست محترم کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

 پلیس راهور پایتخت اعلام كرد: از ساعت ۱۴ روز ۱۴ مرداد مسیر غرب به شرق خیابان جمهوری از تقاطع استانبول محدودیت تردد خودرو ایجاد و مسیر جایگزین فردوسی به شمال و خیابان انقلاب خواهد بود

خیابان مجاهدین از تقاطع خیابان ایران به غرب محدودیت تردد ایجاد و مسیر جایگزین خیابان زرین خامه خواهد بود

شمال به جنوب خیابان ابن سینا در تقاطع فخر آباد محدودیت ایجاد و مسیر جایگزین خیابان شهید مشکی خواهد بود

جنوب به شمال خیابان دیالمه در خیابان امیر کبیر محدودیت ایجاد و مسیر جایگزین خیابان امیر کبیر به غرب خواهد بود

تمامی معابر منتهی به خیابان دیالمه و آجانلو از مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۴ مرداد مسدود خواهد شد
.
تردد هر گونه خودرو و موتورسیکلت از ساعت ۱۴ روز ۱۴ مرداد در مسیرهای اعلام شده تا پایان مراسم ممنوع است

همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ روز شنبه ۱۴ مرداد جنوب به شمال خیابان یمن مسدود و مسیر جایگزین چمران به غرب و کچویی خواهد بود
از ساعت ۲۰:۳۰ غرب به شرق رشید الدین فضل اله از ابتدای خیابان جدید الاحداث ( خیابان غربی پارکینگ  طبقاتی نمایشگاه) مسدود و مسیر جایگزین چمران و کچویی خواهد بود.

میدان دادن به واردکنندگان غیر رسمی با ثبت‌سفارش فروش

یراه اندازی صندوق سرمایه گذاری تامین خودرو (مدیران خودرو)

ادامه مسابقه مهارت فنی با رقابت استادکاران برق خودرو

اشتهای تمام نشدنی بوگاتی شیرون

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!