مزدا یدک در جمع بهترین ارائه دهنده خدمات پس از فروش

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گزارش اخیر خود نام مزدا یدک را جز بهترین ارائه دهنده خدمات پس از فروش ذکر کرده است.

ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت از وضعیت خدمات پس از فروش در بخش خودروهای سبک و شرکت های دارای بیش از 10 نمایندگی مجاز، «مزدا یدک» – به عنوان شرکت زیرمجموعه گروه بهمن- توانسته با کسب 70 امتیاز و دو ستاره در میان شش شرکت برتر ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو قرار بگیرد.
همچنین این شرکت در بخش مقایسه وضعیت مدیریتی شرکت ها نیز با کسب امتیاز 82 در رتبه دوم در این گزارش ایستاده است.
براساس این گزارش به روال سال های گذشته همچنان هیچ یک از شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان نتوانسته اند به رتبه نخست و سه ستاره دست پیدا کنند.
ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

گزارش خودرو

اتو خسروانی

نظر شما !!