پیش فروش محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای (فروردین 97)

پیش فروش محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای این شرکت  در فروردین ماه سال جاری به شرح زیر اعلام می شود.

شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) فروردین 97 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز چهارشنبه 01/01/97 لغایت 31/01/97 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

بروزرسانی:

فروش فوری محصولات ایران خودرو (فروردین 97)

زمان فعال سازي این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/01/01

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) :

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای)

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای)

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) :

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای)

پیش فروش خانواده محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای)

توجه:

ثبت نام در این بخشنامه، فقط از طریق وبسایت فروش امکان پذیر است .

گزارش خودرو

شرایط ویژه بخشنامه :

 تخفیف خرید محصول ایرانی صرفاً در صورت واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

 هدیه همکاري در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هدیه در قراردادهاي انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

 در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهاي قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهد شد.

 در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

 امکان ایجاد تعهد براي شماره مشتري دوم نمایندگی وجود دارد.

آغاز جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو

برگزاری جلسه شوراي سياست گذاري صنعت خودرو در ایران خودرو

تجليل از بانوان برتر گروه ایران خودرو در حوزه های مختلف

کسب نشان درخشان سبز رنو توسط ایران خودرو

آغاز جشنواره خدمات نوروزی امداد خودرو ایران خودرو

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!