نتایج ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش شرکت های خودرویی منتشر شد

در سال 1396 تعداد 24 شرکت عرضه کننده خودرو و 2281 نمایندگی مجاز، مورد ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت. در بحث خدمات پس از فروش، در مجموع شرکت های مورد بررسی امتیاز بیشتری نسبت به سال قبل کسب کرده اند.

امتیاز نهایی خدمات پس از فروش خودروهای سبک در سال 96 معادل 69.2 درصد بود که نسبت به سال قبل با افزایش 3.5 درصدی همراه بوده است.

نتایج ارزیابی ها نشان می دهد که امتیاز نمایندگی های مجاز شرکت های عرضه کننده خودرو سبک در سال 1396 معادل 78.4 درصد بوده که نسبت به سال 1395 با 5.5 درصد افزایش همراه شده است.

در ارزیابی نمایندگی های مجاز شرکت های عرضه کننده خودرو، حوزه های فرایندی شامل پذیرش تا ترخیص و ارتباط با مشتریان از حیث انطباق در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند.


رتبه بندی خدمات پس از فروش

 

مدال کیفیت خدمات ولوو بر سینه داتیس خودرو

جهان نوین آریا در صدر جدول میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش

بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش ایرتویا

خدمات پس از فروش ایران خودرو همچنان در مسیر پیشرفت

روند صعودی پیشرفت رامک خودرو در خدمات پس از فروش

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!