پرداخت خسارت تا سقف 7 میلیون تومان بدون کروکی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: رانندگان در صورت تصادف خسارتی تا سقف مالی ۷۰ میلیون ریال می توانند بدون گزارش و کروکی پلیس به بیمه مراجعه و خسارت دریافت کنند.

 به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

سرهنگ فضل الله شیریرئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه اظهار داشت: برابر ماده 40 قانون بیمه، شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان هایی که دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و بین طرفین حادثه در باب تقصیر اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 قانون بیمه، بدون حضور و اخذ گزارش پلیس (کروکی) پرداخت کنند.

وی با اشاره به ماده 89 آیین نامه راهنمایی و رانندگی افزود: رانندگانی که دچار تصادف از نوع خسارتی در سطح معابر شهری می شوند مکلفند که سریعا خودروهای تصادفی را به کنار خیابان هدایت و باهم جهت اخذ خسارت به بیمه مربوطه مراجعه کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: در صورت عدم هدایت خودرو به سمت راست راه برابر جدول جرائم و تخلفات رانندگی مبلغ 300 هزار ریال اعمال قانون می شوند.
سرهنگ شیری در پایان اظهار امیدواری کرد تمامی رانندگان با رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور، بدون هیچگونه خطرو تصادفی سفرهای خود را به پایان رسانند.

 

نظر شما !!