پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آنچه برای خرید خودرو لازم است بدانیم

این روزها برای خریداران خودرو ، ظرفیت فضا و سرنشینان از اهمیت بسیار کمی برخوردار می باشند بطوریکه ،  در یک برنامه ی پژوهشی_پیمایشی که توسط موسسه ی Harriss انجام شده بود ، پاسخ دهندگان این نکات را به ترتیب در رتبه 31 و 28  از عوامل مهم انتخاب خود ، قرارداده اند . 93 […]

javankhodro
شنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۴

این روزها برای خریداران خودرو ، ظرفیت فضا و سرنشینان از اهمیت بسیار کمی برخوردار می باشند بطوریکه ،  در یک برنامه ی پژوهشی_پیمایشی که توسط موسسه ی Harriss انجام شده بود ، پاسخ دهندگان این نکات را به ترتیب در رتبه 31 و 28  از عوامل مهم انتخاب خود ، قرارداده اند .

مهمترین عوامل مورد توجه برای خرید خودرو

93 در صد از پاسخ دهندگان قابل اعتماد بودن را مهمترین عامل مورد توجه در هنگام خرید خودروی جدید ، می دانند. در حقیقت قابل اعتماد بودن مهمترین نکته ی فروش برای شرکت های خودروساز می باشد. این نکته تا جایی برای خریداران خودرو حائز اهمیت است که آن را ، از ایمنی خودرو نیز مهمتر می دانند با این وجود  75 درصد از پاسخ دهندگان ، ایمنی خودرو را اصلی ترین عامل مورد نظر در خرید اتومبیل میدانند.

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی