آخرین فرصت واردکنندگان برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک/ آخرین مهلت ترخیص ساعت ۱۲ امشب

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران بدیهی است به تمامی گمرکات مجاز برای ترخیص خودروی سواری اعلام و ابلاغ شده تا پایان آخرین ساعات مهلت مصوبه (12 امشب)، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر برای اظهار کالا، ارائه کد رهگیری یا موافقت بانک مربوطه و اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی و مقرراتی، نسبت به بررسی‌های معمول اقدام و متعاقب آن وفق مقررات، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: طبق آمار قبلی ارائه‌شده از 12 هزار و 261 دستگاه خودروی سواری وارد شده به گمرکات کشور، تعداد 7 هزار و 153 دستگاه خودرو به‌ استناد مصوبه 97/10/16 هیئت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن ترخیص و نزدیک به 5 هزار و 108 دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور دپو شده بود که آخرین وضعیت این خودرو‌های دپو شده پس از صدور مصوبۀ اخیر هیئت وزیران و در آخرین روز مهلت مصوبه مذکور به‌شرح ذیل است؛

طبق بررسی‌ها و آمار اخذشده از گمرکات اجرائی:

1 ــ از تعداد 1000 و 48 دستگاه خودروی سواری پروانه‌شده و ترخیص‌نشده تا تصویب و ابلاغ مصوبه اخیر، همچنان نسبت به ترخیص 1000 دستگاه خودرو اقدام و 48 دستگاه از این خودرو‌ها به‌دلیل وجود پرونده و سایر مشکلات، تاکنون موفق به خروج از گمرک نشده‌اند.

2 ــ از تعداد 340 دستگاه خودروی سواری اظهارشده لیکن پروانه‌نشده تا پایان مصوبۀ قبلی (97/10/16)، نزدیک به 230 دستگاه خودرو ترخیص گردیده است.

3 ــ از تعداد 227 دستگاه خودروی موجود در گمرک خرمشهر (منطقۀ آزاد اروند) که با توجه به آمار قبلی، 73 دستگاه سفارش آمریکا و 154 دستگاه بالای 2500 سی‌سی بوده‌اند، نسبت به ترخیص 144 دستگاه خودرو جهت تردد در منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده است و خودروی دیگری ترخیص نشده است.

4 ــ درخصوص خودرو‌های موجود در گمرکات قبل از تاریخ 93/6/23 به‌تعداد 104 دستگاه، صرفا‌ً 2 دستگاه ترخیص و در خصوص مابقی، صاحبان کالا جهت انجام تشریفات گمرکی ، تاکنون به گمرک مراجعه نکرده‌اند.

5 ــ از تعداد 2 هزار و 289 دستگاه خودروی مطرح رسیدگی در مرجع قضایی، با توجه به صدور رأی برای ترخیص 668 دستگاه خودروی سواری (در سال 1398)، صاحب کالا جهت انجام تشریفات گمرکی خودرو‌های موصوف، نسبت به اظهار 358 دستگاه خودرو به گمرک اجرایی مربوطه اقدام که تشریفات گمرکی مربوطه درحال انجام بوده لیکن صرفاً 3 دستگاه خودرو تاکنون ترخیص شده است.

6 ــ از هزار و 100 دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش یا ثبت سفارش ابطال‌شده نیز امکان اظهار به گمرکات اجرایی مقدور نبوده و لذا اظهاری صورت نپذیرفته است.

من حیث المجموع از تعداد 5108 دستگاه خودروی دپوشده، تعداد 1379 دستگاه خودروی سواری ترخیص شدند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: بدیهی است به تمامی گمرکات مجاز برای ترخیص خودروی سواری اعلام و ابلاغ شده تا پایان آخرین ساعات مهلت مصوبه (12 امشب)، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر برای اظهار کالا، ارائه کد رهگیری یا موافقت بانک مربوطه و اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی و مقرراتی، نسبت به بررسی‌های معمول اقدام و متعاقب آن وفق مقررات، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

انتهای پیام/ منبع: تسنیم

وضعیت خودروهای مانده در گمرک میان زمین و هوا

تعیین تکلیف 5 هزار خودرو دپو شده در گمرک تا سه ماه آینده

سامانه ثبت سفارش برای ترخیص خودروها باز می شود

ترخیص 270 دستگاه خودرو از گمرک خرمشهر

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!