کایرون سریعترین خودرو جهان لقب گرفت

در گذشته رکورد سرعت اتومبیل توسط بوگاتی ویرون شکسته شده بود و حال نوبت به کایرون جانشین آن رسید. به تازگی Oierre-Henri Raphanel راننده فرمول 1 در پیست Ehra-Lessien فولکس واگن که سال 2010 تاسیس شد، کایرون را تحت تست سرعت قرار داد.

کایرون موفق شد با Oierre-Henri Raphanel به سقف سرعت 431 کیلومتری برسد. بوگاتی در کایرون از موتور 1479 اسب بخاری بهره گرفته که رسیدن به چنین سقف سرعتی را تعجب برانگیز نمی کند. زمانی که بوگاتی کایرون را معرفی کرد خبر از سقف سرعتی 417 کیلومتر بر ساعتی داده بود و حال این سرعت بیش از گفته بوگاتیست.

گزارش خودرو

ویرون پیش از این رکورد سرعت 411 کیلومتر بر ساعتی را کسب کرد و کایرون در حال حاضر با اختلاف 20 کیلومتر بر ساعتی سریعترین اتومبیل جهان به شمار می رود.

منبع: geeky-gadgets.com

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!