ایمن ترین خودروهای وارداتی را بشناسید + اینفوگرافی

در این اینفوگرافی می توانید ایمن ترین خودروهای وارداتی به کشور را که توسط موسسه های سنجش ایمنی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته اند را مشاهده کنید.

در این اینفوگرافی می توانید ایمن ترین خودروهای وارداتی به کشور را که توسط موسسه های سنجش ایمنی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته اند را مشاهده کنید. این امتیازات را موسسه معتبر euroNCAP به این خودروها داده است.

تعمیرگاه تخصصی خودروهای آلمانی

گزارش خودرو

نام برندهای معتبری نظیر تویوتا، لکسوس، مرسدس بنز، ب ام و و هیوندای در این لیست به چشم می خورد.

ایمن ترین خودروهای وارداتی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

اتو خسروانی

نظر شما !!