کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبرید در دستور کار گمرک

بنا به اعلام گمرک ایران، تعرفه واردات خودروهای هیبرید در سال جاری کاهش می یابد. این در حالی است که تا پیش از تغییرات اساسی در قوانین گمرکی، تعرفه واردات خودروهای هیبرید 4 درصد بود که به یک باره افزایش یافت. با توجه به تکنولوژی بالای این خودروها و کمکی که می توانند به کاهش آلودگی هوا بکنند، این افزایش تعرفه انتقادات زیادی از سوی کارشناسان خودرو به همراه داشت.

 تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کتاب مقررات صادرات و وارادت سا ل97 کاهش یافت.بر این اساس خودورهای با حجم موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی 1500سی‌سی و کمتر با ورودی مصوبه 5 درصدی، حجم موتور پیستوتی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی 1501 سی‌سی تا کمتر از 2 هزار سی‌سی و 2001 سی‌سی و 2500 سی‌سی هر کدام 25 درصد حقوق ورودی مصوب دارد.

 تعرفه حقوق ورودی خودروهای هیبریدی قبلا بدین شرح بود

 تا 1500 سی سی حقوق ورودی 25 درصد ارزش گمرکیاز 1501 تا 2000 سی سی حقوق ورودی 45 درصد ارزش گمرکی

 از 2001 تا 2500 سی سی حقوق ورودی 65 درصد ارزش گمرکی

گزارش خودرو

 بیشتر از 2500 سی سی حقوق ورودی 100 درصد ارزش گمرکی

تعرفه خودروهای هیبرید

منبع: فارس

تعرفه واردات خودروهای هیبرید کاهش می یابد

خودروهای هیبرید در پیچ و خم تصمیم گیری

اختلاف تعرفه ای بین خودروهای هیبرید و برقی، درست یا غلط؟

آیا دولت از افزایش تعرفه خودروهای هیبرید عقب نشینی می کند؟/تعرفه واردات خودروهای برقی همچنان صفر است

اندر احوالات تعرفه خودروهای هیبرید / امتیازاتی که در کشورهای خارجی برای خودروهای پاک در نظر گرفته می شود

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

اتو خسروانی

نظر شما !!