قطعه سازان در انتظار بسته حمایت از تولید

تنها امیدواری برای بهبود حال قطعه سازان ، اجرای بسته حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت خودرو است تا هر چه سریعتر اوضاع قطعه سازان بهبود یابد.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

یکی از معضلات اساسی صنعت قطعه سازی و به تبع آن صنعت خودرو کشور موضوع ترخیص و تامین مواد اولیه قطعه سازانبود کهبا توجه به نوسانات ارزی که پیش آمد موجب شد تا چالش های این صنایع بیشتر هم بشود.

با بسته حمایتی دولت از تولید مقرر شد تا قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت ارزی برای ترخیص کالاهای خود معاف شوند، که امیدواری زیادی را برای بازگشت ولید خودرو به روند سابق و در نتیجه آرام شدن تلاطم بازار خودرو را در پی داشت اما این بسته حمایتی هنوز اجرایی نشده و هنوز هم بزرگترین چالش صنعت خودرو کشور تامین قطعات و تکمیل خودروهای ناقص و عرضه کردنآنها به بازار است.

در همین راستا آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشوردر این خصوص اظهار داشت:  بخشی از قطعات و لوازم خودرویی از سوی قطعه سازان و ترخیص تدریجی تامین شده و بخشی دیگر نیز به واسطه خرید و تامین قطعه از سوی خودروسازان به این مرحله رسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور افزود: در حال حاضر بخشی از قطعات از سوی خریدهای خودروسازان تامین شده است. همچنین بخشی از مطالبات برخی قطعه سازان نیز در همین راستا و واسطه پرداخت دین، صفر شده است.
محبی نژاد تصریح کرد: با این وجود، اما حال قطعه سازان چندان امیدوار کننده نیست و تنها امیدواری برای بهبود حال قطعه سازان، اجرای بسته حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت خودرو است تا هر چه سریعتر اوضاع قطعه سازان بهبود یابد.

محبی نژاد افزود: گرچه تجاری سازی 25 هزار دستگاه خودرو خوشاینداست، اما با اتمام تعطیلی تابستانه خودروسازان و بازگشت به روند تولید گذشته و کمبود قطعات خودرویی، بازهم تولید خودروهای ناقص کف کارخانه ادامه می یابد.

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!