مجوز واردات موتور سیکلت برقی چینی

واردات موتور سیکلت برقی چینی با نشان تجاری SUNRA مجوز واردات گرفت.

به نقل از تسنیم، سیدعباس حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به گمرک از صدرو مجوز واردات موتور سیکلت برقی چینی با نشان تجاری SUNRA خبر داد.

بر اساس این بخشنامه، دفتر صنایع خودرو و نیور محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی فعالیت نمانیدگی و مجوز واردات این موتورسیکلت‌ها را صادر کرده است.

متن بخشنامه های صادره به شرح زیر است:

مجوز واردات موتورسیکلت برقی SUNRA-2 مجوز واردات موتورسیکلت برقی SUNRA-1

اولین موتورسیکلت تمام برقی ایرانی

موتورسیلکت های لوکس در تهران

موتور بلای جان ساکنان شهرهای شلوغ

نظر شما !!